Top Menu

Eerlijke kledij/stoffen, hoe weet je dat?


Nu ik zelf leer kleding naaien, krijg ik het hoe langer hoe moeilijker als ik door de reguliere winkelstraten loop met alle confectie winkels.

 Niet alleen omdat ik denk 'dat kan ik zelf maken', maar vooral omdat ik meer stil sta bij de achtergrond van deze kledij. De moderne slavernij waarin deze kledij gemaakt wordt én de milieu impact, maken dat ik het amper nog over mijn hart krijg om kledij te kopen. 

Realistisch gezien, kan ik niet alles zelf maken, laat staan voor het hele gezin. De zoektocht naar 'eerlijke' kledij is niet altijd makkelijk of voor de hand liggend. 


Kledij is één ding, de stof waar ik mijn kleding zelf met maak, moet natuurlijk liefst ook eerlijk zijn. In mijn zoektocht, heb ik het GOTS label leren kennen.

TEXTIEL: GOTS

Het GOTS-label is een internationaal label voor biologisch textiel, opgericht in 2002.
Het GOTS-label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.
Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd door GOTS (Global Organic Textile Standard), een internationale organisatie die samengesteld is uit vier leden die vroeger elk een afzonderlijk label voor biologisch textiel hadden. De vier leden zijn Organic Trade Association, Japan Organic Coton Association, International Association of Natural Textile Industry en Soil Association (UK) and JOCA (Japan). Nationale labels zoals IVN Naturtextil (Duitsland) en Soil Association (Verenigd Koninkrijk) zijn toegetreden tot het GOTS-label.
De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen. Het label houdt enkel rekening met de productie van het textiel en kijkt niet naar de productieomstandigheden in de katoenteelt. Het label kijkt enkel naar natuurlijke vezels.
WAT GARANDEERT DIT LABEL?
Milieu
GOTS is voornamelijk een milieulabel. Het label geeft aan dat de textielvezels afkomstig zijn uit de biologische landbouw.
Bij de productie van de kledij mogen geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Daarnaast legt GOTS de verplichting op een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer. Zo houdt het rekening met de maximale emissienormen voor water bij productie van het textiel. Er zijn bindende criteria inzake waterzuivering.
Het GOTS-label bestaat in twee varianten: het GOTS-label dat voor meer dan 95 procent uit biologische textielvezels bestaat en het GOTS (x%)-label dat voor minstens 70 procent uit de biologische landbouw voortkomt. Concreet betekent dit dat het label altijd aangeeft dat de producten voor minstens 70 procent uit biologische textielvezels bestaat. Indien het percentage tussen de 70 en 95 procent ligt, moet dit dus worden aangegeven op het label. Indien er geen percentage aangeduid staat op het label, bevat het product meer dan 95 procent biologische textielvezels.
Er zijn criteria opgenomen voor de krimpbestendigheid bij wassen en drogen en voor de kleurvastheid bij transpiratie, wassen, nat en droog wrijven en blootstelling aan licht. Deze criteria zijn gebaseerd op de normen van het ISO (International Standards Organisation).
Het eindproduct mag geen residuen van pesticiden of zware metalen zoals lood of cadmium bevatten. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden.
Sociaal
GOTS is slechts gedeeltelijk een sociaal label. Het label kijkt enkel naar de arbeidsomstandigheden binnen de textielverwerking, niet bij de katoenteelt.
De sociale criteria voor textielverwerking, gebaseerd op de ILO-Conventies, omvatten onder meer een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid en recht op collectief overleg, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, verbod op kinderarbeid, discriminatie, fysieke mishandeling of andere vormen van intimidatie. De lonen en aantal werkuren voldoen op zijn minst aan de nationale wettelijke vereisten, tenzij die hoger zijn de standaarden die vastgelegd zijn binnen de sector.
Producenten krijgen geen minimumprijs voor hun producten of fair trade premie.
(bron : https://www.labelinfo.be/label/kleding-gots)

Een reactie posten

Heel erg bedankt om een berichtje na te laten.

Copyright © Handmade by Poekietoe. Designed by OddThemes